ECOLABEL

CERTYFIKAT ECOLABEL

Ecolabel (zwany też Stokrotką lub Margerytką) to znak ekologiczny ustanowiony przez Komisję Europejską w 1992 roku. Jest głównym europejskim wyróżnieniem przyznawanym wyrobom spełniającym wyższe normy środowiskowe.
Ecolabel koncentruje się przede wszystkim na procesie przetwarzania surowców i produkcji końcowego towaru pod kątem minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

Komisji Europejskiej jest jego formalnym właścicielem i nim zarządza. Kryteria techniczne opracowuje i zatwierdza European Union Ecolabelling Board (EUEB), w którego skład wchodzą odpowiednie instytucje z krajów członkowskich. W krajach skandynawskich bardzo popularny jest, oparty na kryteriach Ecolabel, certyfikat Nordic Swan. W Polsce certyfikatem zarządza Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Obecnie ponad tysiąc produktów posiada ten certyfikat.

Ecolebel informuje konsumenta, że produkty nie są szkodliwe dla środowiska - tj. spełniają określone kryteria unijne, ustalone w porozumieniu m.in. z przedstawicielami przemysłu, konsumentów, organizacji środowiskowych, handlu i władz publicznych.

Certyfikat ekologiczny Ecolabel zwany również unijną margaretką, stokrotką lub kwiatkiem jest przyznawany w 30 kategoriah produktów dostępnych na rynku Unii Europejskiej (wraz z Islandią, Liechtensteinem i Norwegią). Możemy go spotkać na:

 • kosmetykach,
 • środkach czyszczących,
 • odzieży,
 • obuwiu,
 • farbach i lakierach do malowania wewnątrz i na zewnątrz,
 • sprzęcie RTV i AGD,
 • meblach,
 • materacach,
 • artykułach papierniczych,
 • artykułach ogrodniczych (substraty),
 • w hotelach i na kempingach.