CSE

CERTYFIKAT CSE

CSE-label to certyfikat zarządzania przedsiębiorstwem na zasadach zrównoważonego rozwoju ekonomicznego z

dostosowaniem do szczególnych wymogów Towarzystwa Etyki Stosowanej w Biznesie (Society of Applied Ethics in Business)

CSE = Certified Sustainable Economics (Certyfikat Zrównoważonej Gospodarki/Ekonomii). Znak ten odnosi się, w przeciwieństwie do certyfikacji samych produktów, do całej działalności przedsiębiorstwa. Przyznawany jest firmom, które w ramach etycznego biznesu nie tylko dostosowują się do standardów ekologicznych dla produkowanych towarów, ale także pracują na zasadach zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego.