Disodium EDTA

KONSERWANT, SEKWESTRANT
• pochodzenie chemiczne
• zapobiegający zmianom konsystencji, zapachu i koloru kosmetyków
• w niewielkich dawkach jest nieszkodliwy dla organizmu, w większych dawkach jest substancją drażniącą skórę i błony śluzowe, szczególnie niebezpieczny jest w formie rozpylonej w powietrzu
• nie należy stosować kosmetyków z tą substancją jednocześnie z lekami/suplementami z zawartością cynku, żelaza, miedzi, glinu, ołowiu, bizmutu, a także z antybiotykami.
• często jednak zanieczyszczony i działa kancerogennie
• odradza się używanie w ciąży i podczas laktacji

Składnik zawarty w: