Tea Stearate

pochodzenie: syntetyczne
Anionowa substancja powierzchniowo czynna. Emulgator i składnik umożliwiający powstanie emulsji. Składnik dozwolony do stosowania w kosmetykach w ograniczonym stężeniu. Jego dopuszczalne maksymalne stężenie wynosi w produktach niespłukiwanych do 2,5%, w produktach spłukiwanych – brak ograniczenia.