Steareth-4

pochodzenie: syntetyczne
Niejonowa substancja powierzchniowo czynna. Nie rozpuszcza się w wodzie. Składniki z grupy Steareth są eterami glikolu etylenowego kwasu stearowego. Liczba za „Steareth-” wskazuje średnią liczbę jednostek molekularnych.
Stosowany jako substancja myjąca i emulgator – łączy fazę wodną i fazę olejową. Substancja pianotwórcza, stabilizująca i poprawiająca jakość piany w mieszaninie z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi.
Substancje stosowane do produkcji tego środka mogą być zanieczyszczone tlenkiem etylenu lub dioksanem.