Polyurethane Crosspolymer-2

pochodzenie: syntetyczne
Poliuretan Crosspolymer-2 jest złożonym, silnie usieciowanym polimerem wytworzonym przez reakcję guanazolu, melaminy, glioksalu, kwasu glioksalowego i 2,2-dimetoksyacetaldehydu ze skrzyżowanym trimetylopropanem i gumą celulozową.
Tworzy film na skórze, włosach lub paznokciach.