Potassium Hydroxide

pochodzenie: syntetyczne
Substancja rozpuszczalna w wodzie i etanolu, wykorzystywana do produkcji miękkich mydeł.
Dozwolony do stosowania w ograniczonym stężeniu:
• w produktach do usuwania skórek wokół paznokci do 5%
• w produktach ogólnych do prostowania włosów do 2%, w stosowaniu profesjonalnym do 4,5%
• jako regulator pH w depilatorach pH< 12,7
• w innych zastosowaniach jako regulator pH to pH<11
Warunki i ostrzeżenia jakie powinny być umieszczone na opakowaniach kosmetyków zawierających wodorotlenek potasu to:
• w produktach do usuwania skórek wokół paznokci – „Zawiera alkalia”, „Unikać kontaktu z oczami”, „Może spowodować utratę wzroku”, „Chronić przed dziećmi”
• w preparatach do prostowania włosów przy stosowaniu ogólnym powinno być umieszczone ostrzeżenie – „Zawiera alkalia”,” Unikać kontaktu z oczami”, „Może spowodować utratę wzroku”, „Chronić przed dziećmi”; w użytku profesjonalnym – „Tylko do użytku profesjonalnego”, „Unikać kontaktu z oczami”, „Może spowodować utratę wzroku”
• w depilatorach (wodorotlenek potasu jest stosowany jako regulator pH) przy pH<12,7 – powinna być umieszczona informacja – „Chronić przed dziećmi”, „Unikać kontaktu z oczami”
Ma silne właściwości higroskopijne, większe niż wodorotlenek sodu.