Polyglyceryl-3 Caprate

pochodzenie: syntetyczne
Substancja ułatwiająca zwilżanie powierzchni skóry. Poprawia stabilność i jakość piany. Ma właściwości kondycjonujące i nawilżające. Substancja renatłuszczająca w kosmetykach kąpielowych. Może być też stosowana jako substancja zmniejszająca ilość piany w roztworze. Substancja konsystencjotwórcza. Lepiszcze w kosmetykach kolorowych.
Składnik ten zawiera spolimeryzowany glicerol (jako składnik alkoholowy). Liczba po „poliglicerylu” wskazuje średnią liczbę jednostek glicerolu. Caprate to estry kwasu kaprynowego.