PEG-150 Distearate

pochodzenie: syntetyczne
Niejonowa substancja powierzchniowo czynna. Substancja pianotwórcza, stabilizująca i poprawiająca jakość piany w preparatach zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne. Pełni rolę modyfikatora właściwości reologicznych (czyli poprawia konsystencję powodując wzrost lepkości). Ponadto pełni rolę solubilizatora, czyli umożliwia wprowadzanie do roztworu wodnego substancji nierozpuszczalnych lub trudno rozpuszczalnych w wodzie, np. kompozycje zapachowe, wyciągi roślinne, substancje tłuszczowe. Stosowany w produktach kosmetycznych jako emulgator i środek zagęszczający. Najczęściej jako składnik szamponów do włosów.