CI 26100

pochodzenie: chemiczne
Barwnik azotowy – nadaje czerwony kolor. Służy do barwienia substancji takich jak oleje, tłuszcze, woski. Jego głównym zastosowaniem jest barwienie paliwa w Stanach Zjednoczonych.
Zostały sklasyfikowany przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem jako substancja rakotwórcza kategorii 3. Jest szkodliwy w przypadku wdychania lub połknięcia i może być wchłaniany przez skórę. Wdychanie może powodować zatrucie, a kontakt z oczami może prowadzić do niewyraźnego widzenia i potencjalnie ślepoty. Po wchłonięciu do organizmu jest bardzo powoli eliminowany.