Steareth-20

DETERGENT
EMULGATOR

• pochodzenie syntetyczne
• detergent, otrzymywany w wyniku reakcji tlenku etylenu i alkoholu stearynowego
• im większa ilość moli tlenku etylenu w cząsteczce substancji (liczba w nazwie) tym zwiększa się jej hydrofilowość, a więc rozpuszczalność w wodzie
• emulgator, zagęstnik wspomagający powstanie emulsji