Sodium Lauroyl Sarcosinate

DETERGENT, SUBSTANCJA PIANOTWÓRCZA
• pochodzenie syntetyczne
• anionowy syntetyczny detergent, pochodna kwasów tłuszczowych i sarkozyny (aminokwasu)
• ma zastosowanie jako środek pieniący i myjący w szamponach, piankach do golenia i piankach myjących
• umiarkowanie niebezpieczny składnik, przede wszystkim ze względu na potencjalne zanieczyszczanie nitrozoaminą (znany czynnik rakotwórczy)