Sodium Lauroyl Glutamate

DETERGENT
SUBSTANCJA PIANOTWÓRCZA

• pochodzenie syntetyczne
• łagodny niedrażniący, anionowy środek powierzchniowo czynny
• może być stosowany również do skóry wrażliwej lub dziecięcej
• składnik o właściwościach myjących, pianotwórczych, odżywczych i zmiękczających
• łagodzi potencjalnie drażniące działanie silnych detergentów anionowych