Sodium Hydroxide

REGULATOR Ph
Wodorotlenek sodu

• pochodzenie syntetyczne
• utrzymuje odpowiednie pH w kosmetyku
• dozwolony do stosowania w ograniczonym stężeniu – do 2-5% w zależności od rodzaju produktu
• na opakowaniach kosmetyków zawierających wodorotlenek sodu powinny być umieszczone ostrzeżenia typu „Zawiera alkalia”, „Unikać kontaktu z oczami”, „Może spowodować utratę wzroku”, „Chronić przed dziećmi”

Składnik zawarty w: