PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether

EMULGATOR
SUBSTANCJA KONSYSTENCJOTWÓRCZA

• pochodzenie syntetyczne
• wpływa na konsystencję emulsji
• zwiększa rozpuszczalność składników kosmetycznych
• brak jest szczegółowych danych na temat tego składnika