Potassium Hydroxide

REGULATOR pH
• pochodzenie: syntetyczne
• wykorzystywana do produkcji miękkich mydeł
• dozwolony do stosowania w ograniczonym stężeniu
• na opakowaniach kosmetyków zawierających wodorotlenek potasu powinny być umieszczone ostrzeżenia