Potassium Cocoate

EMULGATOR, SUBSTANCJA PIANOTWÓRCZA
• pochodzenie syntetyczne
• ułatwia połączenie się dwóch niemieszających się ze sobą cieczy (wodnej i olejowej
• stosowana w łagodnych żelach do mycia twarzy, do mycia ciała i mydłach do rąk w płynie
• w ilości poniżej 10% może być stosowana w produktach dla dzieci