Polysorbate 80

EMULGATOR
• pochodzenie syntetyczne
• środek powierzchniowo czynny i zwiększający rozpuszczalność w produktach spożywczych, kosmetykach, witaminach, medykamentach
• jest znanym środkiem zapobiegającym wypadaniu włosów
• może uwalniać szkodliwy dioksan