Polyethylene

SUBSTANCJA KONSYSTENCJOTWÓRCZA, REGULATOR LEPKOŚCI
SUBSTANCJA ŚCIERAJĄCA

• pochodzenie syntetyczne
• stosowany jako ścierniwo (w pilingach, pastach do zębów)