PEG/PPG-120/10 Trimethylolpropane Trioleate

HUMEKTANT, ROZPUSZCZALNIK, PEG
• pochodzenie syntetyczne
• stosowany jako lepiszcze, stabilizator emulsji i regulator lepkości
• brak jest dokładnych danych na temat tej substancji