PEG -100 Stearate

DETERGENT; EMULGATOR; SUBSTANCJA KONSYSTENCJOTWÓRCZA; PEG
• syntetyczna niejonowa substancja powierzchniowo czynna;
• składnik myjący i pianotwórczy;
• umożliwia wprowadzanie do roztworu wodnego substancji nierozpuszczalnych lub trudno rozpuszczalnych w wodzie, np. kompozycje zapachowe, wyciągi roślinne, substancje tłuszczowe