Isohexadecane

ROZPUSZCZALNIK, SUBSTANCJA KONSYSTENCJOTWÓRCZA
• pochodzenie syntetyczne
• zmiękcza skórę i włosy
• jest rozpuszczalnikiem substancji hydrofobowych, zmniejsza lepkość kosmetyku, poprawia jego właściwości aplikacyjne, dając poślizg
• substancja ropopochodna