Glutamic Acid

SUBSTANCJA NAWILŻAJĄCA
REGULATOR pH

• pochodzenie naturalne
• aminokwas endogenny o charakterze kwasowym – organizm może go syntetyzować samodzielnie
• jego ważną funkcją jest działanie jako neuroprzekaźnik w ludzkim ciele
• jest środkiem nawilżającym oraz wpływa na naprawę bariery skórnej
• może być również stosowany jako regulator pH