Geraniol

SKŁADNIK KOMPOZYCJI ZAPACHOWYCH
• organiczny związek, pozyskiwany z roślin.
• wonią przypomina pelargonię
• znajduje się na liście potencjalnych alergenów
• obecność substancji musi być uwzględniona w wykazie składników, gdy jej stężenie przekracza: 0,001 % w produkcie niespłukiwanym; 0,01 % w produkcie spłukiwanym