Ethalkonium Chloride Acrylate/HEMA/Styrene Copolymer

SUBSTANCJA KONSYSTENCJOTWÓRCZA, SUBSTANCJA PIANOTWÓRCZA
• pochodzenie chemiczne
• środek zmętniający
• nadaje stabilną, kremową emulsję