Denatonium Benzoate

SKAŻALNIK, SUBSTANCJA MASKUJĄCA
• pochodzenie syntetyczne
• charakteryzująca się bardzo gorzkim smakiem
• ten jest stosowany do skażania toksycznych substancji, których spożycie (szczególnie przez dzieci) może powodować poważne zatrucia