Deionized Aqua

ROZPUSZCZALNIK
• pochodzenie naturalne + proces chemicznej dejonizacji
• woda pozbawiona obcych jonów przez wielokrotną destylację lub przez wymianę ich na jony wodorowe i wodorotlenowe za pomocą dejonizatora