CI 42053

BARWNIK
• pochodzenie syntetyczne
• zielony barwnik kosmetyczny
• ma działanie rakotwórcze u zwierząt doświadczalnych, a także działanie mutagenne zarówno u zwierząt doświadczalnych, jak i ludzi
• grozi podrażnieniem oczu, skóry, przewodu pokarmowego i dróg oddechowych w postaci nierozcieńczonej
• jako dodatek do żywności występuje pod numerem E143 – jego stosowanie jako barwnika spożywczego jest zabronione w Unii Europejskiej i niektórych innych krajach