Ceteareth-12

EMULGATOR
DETERGENT
SUBSTANCJA PIANOTWÓRCZA
PEG

• pochodzenie syntetyczne
• składnik myjący i pianotwórczy
• pełni funkcje emulgatora „olej w wodzie”
• ułatwia utworzenie emulsji.
• nie należy go stosować na uszkodzoną skórę