Butylene glycol

HUMEKTANT, ROZPUSZCZALNIK
• pochodzenie chemiczne – otrzymywany z ropy naftowej
• odpowiada za prawidłowe nawilżenie skóry i włosów
• zapobiega wysychaniu kosmetyku
• wspomaga przenikanie innych substancji w głąb skóry
• może zatykać pory, może wywoływać alergie, w wysokim stężeniu działa podrażniająco na skórę
• Agencja Ochrony Środowiska w USA uznała glikol butylenowy i glikol propylenowy za substancje na tyle toksyczne, że kontakt z nimi wymaga okularów, rękawic i odzieży ochronnej, zaś jako odpad muszą być składowana głęboko pod ziemią