Trisodium EDTA

pochodzenie: syntetyczne
Pomaga w utrzymaniu przejrzystości kosmetyków, ochronie związków zapachowych. Dzięki niemu produkty nie psują się. Substancja rozpuszczalna w wodzie. Stężenie w kosmetykach: Od 0,1-0,5%.
Substancja wiążąca jony metali, konserwująca. Wzmacnia działanie innych konserwantów, ma właściwości bakteriostatyczne. Zmiękcza wodę. Stosowana w różnego rodzaju produktach, wszelkich myjących kosmetykach, mydłach, ale również pielęgnacyjnych.
Nie należy stosować go na uszkodzoną skórę i nie jest zalecany w kosmetykach dla dzieci. Nie należy stosować kosmetyków zawierających tę substancję podczas stosowania leków z cynkiem, żelazem, miedzią, glinem, ołowiem i bizmutem, ponieważ składnik wiąże metale ciężkie, odradza się również podczas przyjmowania antybiotyków. Niezalecany w kosmetykach nanoszonych za pomocą rozpylaczy ze względu na możliwość drażnienia błon śluzowych i układu oddechowego. EDTA w połączeniu ze związkami azotowymi, tworzy nitrozaminy, które mają działanie rakotwórcze.