Sodium Laureth-5 Carboxylate

pochodzenie: syntetyczne
Substancja myjąca, surfaktant o dobrych właściwościach emulgujących.
Łagodny środek wzmacniający pianę w produktach higieny osobistej, wytwarza szybką piankę i poprawia właściwości pianotwórcze produktów czyszczących, gdy jest stosowany jako współśrodek powierzchniowo czynny.
Brak szczegółowych danych na temat składnika.