Sodium Hydroxypropyl Starch Phosphate

pochodzenie: naturalne/syntetyczne
Niejonowy polimer, otrzymany w wyniku modyfikacji skrobii (estryfikacja kwasem fosforowym grup hydroksylowych). Substancja stosowana najczęściej w żelach do mycia ciała. Zagęszczacz formulacji o neutralnym pH. Może powodować podrażnienie oczu. – Brak szczegółowych danych na temat składnika.