PEG/PPG-120/10 Trimethylolpropane Trioleate

pochodzenie: syntetyczne
Składnik stosowany jako humektant, lepiszcze, stabilizator emulsji i regulator lepkości. Brak jest dokładnych danych na temat tej substancji.