PEG-8

pochodzenie: syntetyczne
Glikol polietylenowy 400 (oznaczany również jako PEG-400 lub PEG-8) jest polimerem glikolu etylenowego. Substancja higroskopijna, łatwo wiążąca wodę. Substancja nawilżająca odpowiedzialna za prawidłowe nawilżenie, co zapewnia dobre funkcjonowanie skóry.
Jako humektant zapobiega krystalizacji (wysychaniu) masy kosmetycznej przy ujściu butelki. Ponadto jest rozpuszczalnikiem dla innych substancji hydrofilowy zawartych w kosmetykach.
Składnik może być zanieczyszczony dioksanem. Nie należy stosować go na uszkodzoną skórę i nie jest zalecany w kosmetykach dla dzieci.