PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate

pochodzenie: syntetyczne
Niejonowy środek powierzchniowo czynny oraz emulgator. Ułatwia połączenie się dwóch lub więcej niemieszających się ze sobą cieczy. Poprawia jakość piany.
Jest pochodną glikolu polietylenowego z uwodornionego glicerydu palmowego. Ma średnio 200 moli tlenku etylenu.