PEG -100 Stearate

pochodzenie: syntetyczne
Niejonowa substancja powierzchniowo czynna. Poprawia konsystencje produktu, zwiększając jego lepkość. Składnik myjący i pianotwórczy. Tworzy na skórze film (warstwę okluzyjną). Składnik umożliwiający powstanie emulsji. Substancja pianotwórcza, stabilizująca i poprawiająca jakość piany w mieszaninie z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi.
Pełni rolę solubilizatora, czyli umożliwia wprowadzanie do roztworu wodnego substancji nierozpuszczalnych lub trudno rozpuszczalnych w wodzie, np. kompozycje zapachowe, wyciągi roślinne, substancje tłuszczowe.