PEG-10 Olive Glycerides

pochodzenie: syntetyczne
Niejonowa substancja powierzchniowo czynna, emulgator, składnik umożliwiający powstanie emulsji. Substancja pianotwórcza, stabilizująca i poprawiająca jakość piany w mieszaninie z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Odgrywa rolę modyfikatora właściwości reologicznych (czyli poprawia konsystencję powodując wzrost lepkości). Substancje stosowane do produkcji tego środka mogą być zanieczyszczone tlenkiem etylenu lub dioksanem.