Geraniol

pochodzenie: roślinne
Organiczny związek chemiczny, pozyskiwany z roślin. Wykorzystywany jako składnik kompozycji zapachowej. Wonią przypomina pelargonię. Znajduje się na liście potencjalnych alergenów.Występuje w olejkach eterycznych.
Obecność substancji musi być uwzględniona w wykazie składników (INCI), gdy jej stężenie przekracza:
– 0,001 % w produkcie niespłukiwanym,
– 0,01 % w produkcie spłukiwanym.