Decyl Glucoside

pochodzenie: naturalne
Decyl Glucoside jest łagodną, niejonową substancją powierzchniowo czynną. Stosowany również jako emulgator. Nie jest drażniący dla skóry. Ma dobre właściwości dermatologiczne – nie ma właściwości drażniących, uważany jest za jeden z najłagodniejszych środków powierzchniowo czynnych. Dlatego stosowany jest m.in. w preparatach dla dzieci.