CI 42053

pochodzenie: syntetyczne
Syntetyczny zielony barwnik kosmetyczny. Fast Green jest zalecany jako zamiennik jasnozielonego SF żółtawego, ponieważ jego kolor jest bardziej olśniewający i mniej prawdopodobne, że zniknie.
Stwierdzono, że substancja ta ma działanie rakotwórcze u zwierząt doświadczalnych, a także działanie mutagenne zarówno u zwierząt doświadczalnych, jak i ludzi. Ponadto grozi podrażnieniem oczu, skóry, przewodu pokarmowego i dróg oddechowych w postaci nierozcieńczonej.
Jako dodatek do żywności występuje pod numerem E143. Fast Green FCF jest słabo wchłaniany przez jelita. Jego stosowanie jako barwnika spożywczego jest zabronione w Unii Europejskiej i niektórych innych krajach. W Stanach Zjednoczonych Fast Green FCF jest jednak używany jako dodatek żywnościowy.