5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane

pochodzenie: chemiczne
Stosowany w kosmetykach od połowy lat 70. jako środek bakteriobójczy i konserwujący. Ma silne działanie drażniące, przyspiesza proces starzenia się skóry. Jest także podejrzewany o działanie rakotwórcze. Może powodować podrażnienia skóry i oczu. Może być stosowany tylko do produktów spłukiwanych. Maksymalne dopuszczalne stężenie 0,1%. Substancja toksyczna dla ludzi lub alergen.
Pochodny formaldehydu. W Kanadzie zabroniony jako składnik w kosmetykach.
Każdy kosmetyk zawierający formaldehyd albo substancję pochodną, uwalniającą formaldehyd musi mieć na etykiecie umieszczone ostrzeżenie „zawiera formaldehyd”, jeżeli stężenie formaldehydu w gotowym produkcie przekracza 0,05%