Ethyl Hexanediol

ROZPUSZCZALNIK
REGULATOR LEPKOŚCI
SKŁADNIK KOMPOZYCJI ZAPACHOWYCH

• pochodzenie syntetyczne
• lepki alkohol, który działa jako rozpuszczalnik, może być również składnikiem zapachowym, a także regulatorem konsystencji w emulsji
• może być stosowany w stężeniach do 5%

Składnik zawarty w: