C11-15 Pareth-40

EMULGATOR
• pochodzenie syntetyczne
• mieszanina tłuszczowych alkoholi i glikoli polietylenowych, która działa jako emulgator i środek powierzchniowo czynny
• jest uważany za bezpieczny i nieuczulający dla skóry, gdy jest stosowany w typowych stężeniach do formułowania kosmetyków