Ammonium Chloride

REGULATOR pH i LEPKOŚCI
• pochodzenie syntetyczne
• w produktach spożywczych jako środek spulchniający i konserwujący E510
• używany głównie jako elektrolit w ogniwach galwanicznych
• jako lek wykrztuśny (składnik kropli anyżowych), dodatek do paszy dla bydła
• w kosmetykach stosowany do utrzymywania stałego odczynu pH produktu
• może powodować podrażnienie skóry i oczu, podany w czystej postaci wywołuje wymioty