Undeceth-5

pochodzenie: chemiczne
Określony jako bezpieczny do stosowania w określonym stężeniu. Stosowany jako substancja myjąca i emulgator – łączy fazę wodną i fazę olejową.