Steareth-20

pochodzenie: syntetyczne
Niejonowa substancja powierzchniowo czynna – detergent, otrzymywany w wyniku reakcji tlenku etylenu i alkoholu stearylowego. Przypisany numer do danego związku świadczy o ilości jednostek (moli) tlenku etylenu w substancji, tak więc steareth-20 jest to alkohol stearylowy, do którego przyłączonych jest dwadzieścia jednostek tlenku etylenu. Im większa ilość moli tlenku etylenu w cząsteczce substancji tym zwiększa się jej hydrofilowość, a więc rozpuszczalność w wodzie.
To także emulgator, zagęstnik wspomagający powstanie emulsji. Wpływa na wzrost lepkości kosmetyku, poprawia pienienie.