Sodium Bisulfite

pochodzenie: syntetyczne
Wodorosól sodowa kwasu siarkawego. Wodorosiarczyn sodu jest stosowany jako konserwant (symbol E222) w przemyśle spożywczym. Jest umiarkowanie szkodliwy dla zdrowia. Może obniżyć zawartość witamin w produktach na skutek utlenienia. Jest rozkładany w wątrobie do nieszkodliwych siarczanów i wydalany wraz z moczem.
Również w przemyśle kosmetycznym stosowany jest jako konserwant – działa na zahamowanie rozwoju mikroorganizmów w kosmetyku. Dzięki czemu zapewnia mu określoną stabilność mikrobiologiczną.