Polyurethane

pochodzenie: syntetyczne
Poliuretan w skrócie PU składa się z dwóch surowców: izocyjanianu i poliolu, uzyskiwanych z surowej ropy naftowej. Zmieszanie obu tych gotowych do przetwarzania ciekłych komponentów oraz różnych materiałów pomocniczych, takich jak katalizatory, środki spieniające i stabilizatory, inicjuje reakcję chemiczną. Zmieniając składniki i proporcje mieszaniny, można precyzyjnie regulować właściwości powstającego poliuretanu, tak by uzyskać materiał o różnej sztywności, elastyczności, nadający się do specyficznych, indywidualnych zapotrzebowań.
W kosmetykach poliuretan wykorzystywany jest jako spoiwo, utrwalacz do włosów, substancja konsystencjotwórcza, czy ścierająca – mikroplastik, na przykład jako drobinki złuszczające.