PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides

pochodzenie: syntetyczne
Składnik myjący. Usuwa zanieczyszczenia z powierzchni skóry i włosów. W kosmetyku wpływa na powstanie emulsji, chroni ja przed rozwarstwieniem. Jest to także substancja pianotwórcza. Pełni rolę modyfikatora właściwości reologicznych (czyli poprawia konsystencję powodując wzrost lepkości) w preparatach myjących, zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne.
Glicerydy są produktami reakcji glicerolu (estru), które otrzymuje się w reakcji z tłuszczami. Składnik nazwy „Caprylic” oznacza, że składnik jako składnik kwasu tłuszczowego zawiera – Kwas kaprylowy. Składnik nazwy „Capric” oznacza, że składnik jako składnik kwasu tłuszczowego zawiera – Kwas kaprynowy. „PEG” odnosi się do pochodnej glikolu polietylenowego. Liczba po „PEG-” wskazuje średnią liczbę jednostek tlenku etylenu w substancji.